Hướng dẫn lấy số đo may áo dài
  • Mặc áo ngực ưng ý nhất.
  • Cách chính xác nhất là nhờ người khác đo giùm.
  • Kéo dây thước vừa tới, không xiết chặt hoặc lỏng tay quá.